środki trwałe i amortyzacja

Symfonia Środki Trwałe
od 490 zł netto
Program stworzony dla małych i średnich firm ułatwiający zarządzanie środkami trwałymi. Umożliwia ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację i umarzanie środków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. PODSTAWOWE KORZYŚCI Pełna obsługa środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej ...
więcej
Comarch OPTIMA Środki trwałe
od 395 zł netto
Program pozwalający obsłużyć ruch środków trwałych w firmie. Umożliwia całościowe zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym. PODSTAWOWE KORZYŚCI: automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych; zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa); zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego; prowadzenie ewidencji wyposażenia. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i ...
więcej
Reset2 r2środki
od 315 zł netto
R2środki to program przeznaczony do pełnej ewidencji i dokumentacji środków trwałych. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania. R2środki ...
więcej
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype