kierownik ds. kadr i płac

Twoje stanowisko jest równie odpowiedzialne jak stanowisko głównej księgowej. Odpowiadasz za zarządzanie dokumentacją kadrową a także system wynagrodzeń i całokształt spraw zawiązanych z płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze itp.). Dbasz, aby  listy płac były sporządzone w terminie a pracownicy byli na bieżąco informowani o kwestiach płacowych oraz zmianach w przepisach.

Wdrożenie sprawdzonego systemu kadrowo-płacowego oznacza dla Ciebie:

  • automatyczne sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu, świadectw pracy
  • kontrolę i automatyczne naliczanie wynagrodzeń
  • kontrolę i automatyczne obliczanie wymiaru urlopu, podstaw chorobowych
  • prowadzenie pełnej ewidencji czasu pracy pracowników
  • prowadzenie akt osobowych pracowników
  • pełną sprawozdawczość do ZUS, US
  • bezpieczeństwo i tajność danych kadrowych i płacowych
  • pełen pakiet raportów i analiz dla Zarządu

Przedstaw nam swoje potrzeby a my dobierzemy dla Ciebie odpowiednie oprogramowanie.

Zadzwoń pod numer telefonu 61 868 21 16 lub kadry@biz-soft.pl

logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype