Główny Księgowy

Brak zdjęciaPracujesz na stanowisku głównego księgowego? Jesteś zatem w firmie jedną z najważniejszych osób. Odpowiadasz za wszystkie zawarte w sprawozdaniach operacje finansowe (zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości). Pełnisz  też nadzór nad przestrzeganiem prawa podatkowego w firmie.

Wdrożenie sprawdzonego systemu księgowe oznacza dla Ciebie:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów
  • przygotowywanie niestandardowych raportów na potrzeby zarządu oraz banków
  • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
  • opracowywanie planu kont wg  standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
  • pełną sprawozdawczość do US, ZUS, GUS itp.
  • kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • kontrolę stanu zobowiązań i należności

Przedstaw nam swoje potrzeby a my dobierzemy dla Ciebie odpowiednie oprogramowanie.

Zadzwoń pod numer telefonu 61 868 21 16 lub ksiegowosc@biz-soft.pl

Cena:
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype