Potrzebuję systemu do planowania i rozliczania produkcji

Brak zdjęcia 

Czy na każdym etapie realizacji zamówienia chcesz znać przybliżony termin realizacji całego zamówienia biorąc przy tym pod uwagę stany magazynowe wyrobów oraz czas potrzebny na wykonanie ilości każdego wyrobu?

 

Mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie! 

 

Moduł Produkcja, na podstawie stanów magazynowych oraz przewidywanego czasu potrzebnego na wykonanie każdego wyrobu umieszczonego na zamówieniu, pozwala określić  termin realizacji całego zamówienia.  Dodatkowo  bezpośrednio z poziomu zamówienia  generuje zlecenia na wykonanie odpowiedniej ilości wyrobów.

Sterowanie produkcją stanowi bazę wiadomości o aktualnym zaawansowaniu realizowanych zleceń produkcyjnych, obciążeniu zasobów pracy, pozwala na ustalenie harmonogramu pracy dla poszczególnych stanowisk oraz dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Program rejestruje dane dotyczące realizacji produkcji, dzięki temu można porównać wartości planowane z rzeczywistymi. Podstawowe funkcjonalności w obszarze sterowania produkcją:

  • Realizacja zlecenia produkcyjnego - uwalnianie zleceń produkcyjnych realizowane jest na dwa sposoby: szybkie generowanie zleceń z poziomu technologii, z pominięciem zaawansowanego planowania zdolności produkcyjnych oraz generowanie zleceń z poziomu planowania produkcji, w oparciu o dane dotyczące obciążenia zdolności produkcyjnych oraz dostępności zasobów materiałowych.
  • Meldunki zwrotne i sposoby składania - dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku. Umożliwiają śledzenie realizacji zlecenia produkcyjnego na każdym etapie produkcji. Generują dokumenty RW i PW, np. z magazynu produkcji w toku na magazyn wyrobów gotowych lub inny wybrany magazyn, z jednoczesną wyceną wyrobu. Sposoby składania meldunków:
    • za pomocą stacji roboczej - możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych, przyspieszającego wyszukiwanie np. odpowiedniej operacji ze spisu;
    • za pomocą autonomicznych czytników kodów kreskowych - czytniki zlokalizowane są niezależnie od stanowiska komputerowego, umożliwiają automatyczne potwierdzanie wykonania czynności na produkcji;
    • za pomocą paneli dotykowych - znacznie przyspieszają i upraszczają składanie meldunku, są łatwe w obsłudze i nie absorbują uwagi pracownika. Dane wprowadzone poprzez panel automatycznie zapisują się w module Zarządzanie produkcją.
    • za pomocą komputerów przenośnych typu PDA - meldowanie wykonania operacji technologicznej wraz z listą czynności do operacji realizowane jest za pomocą urządzeń typu PDA, bezpośrednio na stanowisku produkcyjnym.
Cena:
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype