Reset2 r2faktury

R2faktury to program dla małych i średnich firm usługowych, przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW, PR).

PODSTAWOWE KORZYŚCI:


Magazyn

 • przyjęcia do magazynu - dokumenty PZ
 • przyjęcia do magazynu na podstawie faktur RR (od rolników ryczałtowych)
 • korekty przyjęć
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
 • wiele magazynów, przesunięcia MM
 • wydania WZ, rozchód wewnętrzny RW
 • kontrola stanów magazynowych
 • automatyczne WZ do faktury
 • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
 • inwentaryzacja
 • różne sposoby numerowania dokumentów
 • rozliczanie płatności za faktury zakupu
 • obsługa numerów seryjnych
 • obsługa kontraktów

 

Sprzedaż

 

 • faktury VAT, faktury proforma, paragony, rachunki
 • dokumenty korygujące
 • faktury eksportowe w walutach obcych lub w PLN
 • e-faktury
 • faktury zaliczkowe 
 • możliwość pełnego przystosowania dokumentów do własnych potrzeb
 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
 • automatyczna faktura do WZ
 • automatyczna faktura do paragonu
 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną
 • możliwość określania cen sprzedaży na bazie cen walutowych przeliczanych na PLN wg zadanego kursu
 • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług
 • różne sposoby numerowania dokumentów
 • rozliczanie płatności za wystawione faktury
 • obsługa numerów seryjnych
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
 • współpraca ze skanerem kodów kreskowych
 • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne) oraz kas fiskalnych (Posnet Neo i kompatybilne)
 • rejestr sprzedaży VAT


Kasa/bank

 • raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
 • prowadzenie walutowych raportów bankowych i kasowych


Należności i zobowiązania

 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami
 • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę
 • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli
 • kalkulator odsetkowy


Przelewy bankowe

 • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • współpraca z wieloma systemami bankowymi


Biblioteka kontrahentów

 • pełny zestaw danych o kontrahencie
 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach
 • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów


Biblioteka asortymentów

 • możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów
 • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku
 • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
 • określanie cen sprzedaży w walucie obcej
 • dedykowane ceny sprzedaży
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień
 • waga jednostkowa
 • strona www z opisem asortymentu


Dowolne zestawienia

 

 • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy
 • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów
 • możliwość stworzenia dodatkowych zestawień na bazie zapytań SQL
 • rozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria
Cena: od 105 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype