Reset2 r2płatnik - program kadry i płace

R2płatnik to program kadrowo-płacowy polecany dla małych i średnich firm oraz dla biur rachunkowych. Umożliwia całościowe prowadzenie kadr, naliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz automatyczne rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS.


 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:


Ewidencja pracowników

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
 • potrącenia, pożyczki, ekwiwalenty i ryczałty
 • ewidencja wyposażenia


Rozliczanie czasu pracy

 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
 • karta urlopowa z kontrolą limitów
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
 • rozliczanie płacy akordowej


Naliczanie wynagrodzeń

 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • wydruk i ewidencja bankowych poleceń przelewów


Raporty i zestawienia

 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie kosztów wynagrodzeń
 • planowanie i analiza płac oraz zestawienia kadrowe wg różnych kryteriów
 • rozliczenia z pracownikami

DODATKOWE MODUŁY:
wersja wielofirmowa

 • możliwość obsługi wielu podmiotów o dowolnej formie prawnej
 • import danych firm z programu płatnik ZUS
 • dodatkowe opcje dla jednostki oświatowej, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
 • rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne
 • dedykowane wersje dla biura rachunkowego
 • ujednolicone standardy pracy
 • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą elektroniczną
Cena: od 462 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype