Reset2 r2środki

R2środki to program przeznaczony do pełnej ewidencji i dokumentacji środków trwałych. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

R2środki są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). Doskonale sprawdza w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Ewidencja środków trwałych

  • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • ewidencja części składowych

Amortyzacja środków trwałych

  • generowanie planu amortyzacji
  • automatyczne odpisy amortyzacyjne 
  • raporty i zestawienia

Ewidencja wyposażenia

  • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • wydruk ewidencji wyposażenia
Cena: od 315 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype