Comarch OPTIMA Środki trwałe

Program pozwalający obsłużyć ruch środków trwałych w firmie.

Umożliwia całościowe zarządzanie środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, czy też wyposażeniem dodatkowym.

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 • automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
 • zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
 • rejestracja „historii” środka trwałego, związana ze zmianami jego wartości,
 • możliwość tworzenia planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.
 • możliwość zbiorczego naliczenia odpisów amortyzacyjnych;
 • możliwość ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia w jednym programie,
 • Pełna kontrola wykorzystywanych środków trwałych,
 • Pewność lepszej dbałości o środki trwałe, dzięki możliwości przypisania go do konkretnej osoby.
Cena: od 395 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype