Comarch OPTIMA Księga handlowa

Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości oraz finansów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Księga Handlowa to sprawdzony, w pełni zgodny z Ustawą o Rachunkowości produkt, który zapewnia Użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy.

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 • możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy,
 • możliwość księgowania dokumentów do bufora
 • zdolność generowania zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • definiowanie zestawień księgowych,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, 
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych, 
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp., 
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe, 
 • możliwość równoległej pracy na dwóch okresach obrachunkowych, 
 • tworzenie różnego rodzaju zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd., 
 • prowadzenie analiz finansowych.
 • Automatyczne tworzenie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT do Urzędu.
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami Comarch OPT!MA

 

Rozbudowa Księgi Handlowej do wersji PLUS

Księga Handlowa Plus obejmuje pełną funkcjonalność wersji podstawowej ponadto zawiera szereg funkcji umożliwiających obsługę walutową.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

 • zakładanie i obsługa kont walutowych, 
 • zdolność  księgowania „schematami księgowymi” na konta walutowe
 • możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej
 • funkcja kontroli sald kont rozrachunkowych (podgląd zapisów również w walucie obcej),
 • możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie,
 • możliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym kursie.
Cena: od 1495 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype