Symfonia Mała Księgowość

Program dedykowany jest dla małych i średnich firm prowadzących tzw. uproszczoną księgowość. Daje możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT).

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy i podatnika

 • Możliwość wyboru formy prowadzenia ewidencji w zakresie podatku dochodowego (Ewidencja Przychodów, Księga Przychodów i Rozchodów) oraz podatku od towarów i usług (płatnik VAT, płatnik zwolniony z VAT)
 • Opodatkowanie według skali podatkowej lub podatek liniowy
 • Możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową lub memoriałową
 • Rozliczanie podatków miesięcznie lub kwartalnie
 • Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w trakcie roku podatkowego
 • Wspomaganie rozliczeń właścicieli posiadających wiele źródeł przychodów, np. kilka działalności gospodarczych (firm), dochody z tytułu najmu lub dzierżawy
 • Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej dla wielu działalności gospodarczych jednego podatnika
 • Zachowanie płynności ewidencjonowania przy przejściu ze zryczałtowanego podatku dochodowego na zasady ogólne (podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów) oraz przy przejściu ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług (ewidencja VAT)
 • Dostęp do danych zgromadzonych w programie uzależniony od uprawnień Użytkownika
 • Rejestracja i walidacja numeru identyfikacyjnego kontrahenta VAT-UE
 • Obsługa transakcji wewnątrzunijnych

Wsparcie rozliczania podatków i prowadzenia obowiązkowych ewidencji

 • Zestawienia i wydruki: PIT-2, PIT-4R, PIT-11, PIT-16A, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, PIT-36, PIT-36L, , PIT-40 oraz VAT-7, VAT-7K i VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT UE; specjalne raporty ustalenia wysokości miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek wobec zniesienia obowiązku składania deklaracji podatkowych
 • Tworzenie deklaracji ZUS i przesyłanie danych do programu Płatnik: RCA, RSA, RZA, DRA, ZUA, ZZA, ZFA, ZWUA, ZWUA dla właścicieli, osób współpracujących i pracowników
 • Możliwość nadruku deklaracji podatkowych na gotowych formularzach
 • Drukowanie przelewów, także do US i ZUS
 • Automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie dokumentów sprzedaży i zakupu wprowadzonych do ewidencji księgowej
 • Rozliczanie zwrotu VAT z tytułu zakupu kas rejestrujących
 • Możliwość wpisania do rejestru VAT kwoty z dokumentu z podziałem na różne kategorie zakupów (zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, nie podlegającą VAT)
 • Rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych
 • Automatyczne wyliczanie udziału sprzedaży opodatkowanej VAT w sprzedaży ogólem

Ewidencja i amortyzacja środków trwałych

 • Amortyzacja środka trwałego metodą liniową lub degresywną
 • Automatyczne obliczanie wartości nowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku zmiany wartości środka trwałego, jego likwidacji lub sprzedaży
 • Dokonywanie amortyzacji środka trwałego z jednoczesnym zapisem do Księgi Przychodów i Rozchodów

Ewidencja wynagrodzeń

 • Możliwość prowadzenia kartoteki pracowników
 • Ewidencja wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek na podatek dochodowy
 • Automatyczne tworzenie zapisów w Księdze Przychodów i Rozchodów - wypłaconych wynagrodzeń, zapłaconych składek i przekazanych zaliczek na podatek dochodowy
 • Tworzenie i wydruk kart wynagrodzeń
 • Tworzenie deklaracji podatkowych

Integracja z programami Symfonia

 • Automatyczna wymiana danych (m.in. kontrahentów, pracowników i urzędów) między programem Mała Księgowość, a programami Handel oraz Faktura
 • Przesyłanie zapisów dotyczących przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z programów Handel, lub Faktura do bufora programu Mała Księgowość
 • Przesyłanie zapisów dotyczących kosztów związanych ze środkami trwałymi i wynagrodzeniami z programów Środki Trwałe, Płace, Kadry i Płace do bufora programu Mała Księgowość
Cena: od 690 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype