Comarch OPTIMA księga podatkowa

Comarch OPT!MA Księga Podatkowa to narzędzie umożliwiające przede wszystkim prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej, poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

 • zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji dodatkowej,
 • ewidencji wynagrodzeń,
 • ewidencji przebiegu pojazdu,
 • spisu z natury,
 • naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzenie deklaracji podatkowych

 

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 

 • zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów
 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów
 • możliwość przygotowania i wysyłania deklaracji podatkowych
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-4.
 • możliwość księgowania do bufora
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • możliwość prowadzenia ewidencji księgowej we własnym zakresie,
 • automatyczne przenoszenie dokumentów z innych modułów do KP,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • naliczenie wynagrodzeń dla kilku pracowników.
 • pełna automatyzacja dzięki współpracy z pozostałymi modułami Comarch Optima:

Faktury - Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej;

Kasa/Bank- Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności;

Środki Trwałe- Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych;

Kadry i Płace- Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.

Cena: od 295 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype