Comarch Optima pulpit menedżera

Program dedykowany dla właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz menedżerów umożliwiający im stały dostęp do szczegółowych informacji o firmie oraz jej otoczeniu.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

 • Dostęp do podstawowych informacji (rozliczeniach, podatkach do zapłaty, przychodach i kosztach firmy, danych kadrowych)
 • Prezentacja gotowych analiz i raportów (m.in. analiza obrotów magazynowych, raport dłużników i wierzycieli, struktura wiekowa należności i zobowiązań)
 • Podgląd danych słownikowych (kartoteki kontrahentów, pracowników)
 • Kontrola statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów)
 • Eksport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Możliwość definicji dostępu do analiz i uprawnień do baz dla każdego Użytkownika

 

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 • Stały Dostęp do danych firmy, dzięki możliwości przeglądania ich na zabezpieczonej hasłem stronie internetowej
 • Szybki dostęp do zawsze aktualnych danych, dzięki pełnej integracji z programem Comarch OPT!MA
 • Możliwość tworzenia raportów uwzględniających wybrane zakresy, co umożliwia elastyczne  dopasowanie prezentowanych wyników do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • Bieżąca informacja o pracownikach dotyczącą  okresu zatrudnienia, terminów badań lekarskich oraz podatków jakie trzeba naliczyć
 • Szeroki wachlarz dostępnych informacji zapewnia stały wgląd do danych niemal ze wszystkich obszarów działania Comarch OPT!MA, wykorzystywanych w firmie
Cena: od 495 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype