Comarch OPTIMA Analizy

To precyzyjne, niezawodne narzędzie do generowania analiz, zawierające wskaźniki finansowo-ekonomiczne przedstawiające bieżącą sytuację ekonomiczną firmy.

 

   

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

  • Błyskawiczne dostarczenie potrzebnych informacji, zebranych ze wszystkich modułów programu Comarch OPT!MA
  • Jasna i czytelna prezentacja zebranych danych na wykresach graficznych lub w formie tabelarycznej, bez konieczności ich modyfikowania
  • Możliwość zapisu raportów i analiz do arkusza kalkulacyjnego Excel, które wydrukowane mogą służyć jako pomoc podczas kontaktów z kontrahentami
  • Bieżąca informacja o wybranych obszarach, dzięki analizom kontekstowym wywoływanym z poziomu danej listy (faktur, towarów, zleceń) we wszystkich modułach Comarch OPT!MA,
  • Możliwość modyfikacji parametrów wyświetlania raportów i analiz, co pozwala na raportowanie np. z dowolnego przedziału czasowego, czy uwzględniając różne dokumenty,
  • Bezpośredni podgląd dokumentów np. handlowych, magazynowych  z wykonanej analizy, które składają się na jej elementy.
Cena: od 495 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype