Comarch OPTIMA Analizy BI

Dzięki coraz większej ilości danych pochodzących z działalności firmy, dostarczających bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzania nowych kanałów sprzedaży czy rozszerzaniu asortymentu, firmy mają prawdziwe góry informacji do przekopania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa sprzedaż. Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do informowania o strategicznych decyzjach biznesowych nie jest już wystarczające. 

 

Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch OPT!MA Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch OPT!MA.

 

Moduł Comarch OPT!MA Analizy BI powstał  z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch OPT!MA Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej.

  

Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch OPT!MA Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.

 

Dzięki ponad 50 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch OPT!MA Analizy BI, można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej można samodzielnie  szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

 

Moduł pozwala na prezentowanie raportów lub analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

 

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch OPT!MA Analizy BI:

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania  mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
  • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch OPT!MA Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
  • Oszczędność czasu - dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
  • Weryfikacja realizacji planów firmy - wykorzystując moduł Comarch OPT!MA Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.
Cena: od 149 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype