Comarch OPTIMA CRM

Koncentruje się na wspieraniu procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta wpływających na jego zadowolenie i lojalność.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

Rejestracja klientów i zadań

 • pełna historia kontaktu z klientem
 • Rejestracja zadań do wykonania
 • szczegółowy opis przebiegu i czasu trwania rozmowy telefonicznej, spotkania
 • kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie
   

Przydzielanie opiekuna do zadania

 • delegowanie do każdego kontaktu/zadania osoby odpowiedzialnej
 • szybkie rozdysponowanie pracy pomiędzy pracownikami
 • przejrzysty podgląd stopnia realizacji, etapu na jakim znajduje się dane zadanie

 

   

Terminarz

 • przejrzysty widok w kalendarzu zaplanowanych działań, z możliwością dodania nowych lub edycji istniejących
 • kontrola przez przełożonego czasu pracy pracowników i postępu realizacji poszczególnych zadań
   

 

   

Faktury cykliczne

 • tworzenie schematów faktur cyklicznych umożliwiających wystawienie faktur w module handlowym dla wielu podmiotów
 • możliwość przydzielenia wybranym klientom indywidualnych ilości i cen

 

   

 PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 • pełna integracja z pozostałymi modułami programu Comarch OPT!MA
 • i dzięki temu słały wgląd w dokumentację i pliki powiązane z danym kontaktem lub zadaniem,
 • Szybkie i łatwe filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków różnych kontaktów, poprzez powiązanie ze sobą kontaktów i zadań w jednym temacie,
 • Bieżąca kontrola stopnia realizacji zadania, lub zaplanowanych kontaktów,
 • Czytelny podgląd zaplanowanych zadań w terminarzu, co ułatwia zorganizowanie pracy na dany dzień, tydzień czy nawet miesiąc,
 • Możliwość tworzenia alertów przypominających o zbliżającym się terminie wykonania zadania lub kontaktu z klientem (bezpłatny dodatek Przypominacz), odciąży Twoją pamięć z wielu dat i godzin, dzięki czemu nigdy się nie spóźnisz z realizacją,
 • Faktury cykliczne, dzięki którym unikniesz wielu błędów i znacznie przyspieszysz pracę, podczas wystawiania cyklicznych faktur dla wielu kontrahentów.
Cena: od 245 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype