Workflow w R2płatniku

Ostatnio bardzo modny elektroniczny obieg dokumentów jest zaimplementowany w naszym module WWW systemu R2płatnikPRO i R2płatnikSBO. Obejmuje on internetowe wprowadzanie i akceptację wniosków urlopowych oraz polecenia wyjazdów i rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych.

Jeśli chodzi o zarządzanie urlopami to pracownik sam wprowadza wniosek w przeglądarce internetowej lub w wewnętrznym systemie intranetowym. Informacja o wprowadzeniu wniosku trafia do przełożonego lub kierownika działu w formie e-maila. W treści zawarty jest bezpośredni link do akceptacji wniosku lub jego odrzucenia. O akceptacji lub odrzuceniu wniosku pracownik jest informowany mailowo. Zaakceptowany wniosek automatycznie staje się wpisem w karcie urlopowej, co nie wymaga żadnych dodatkowych czynności od działu kadr.

Przy wprowadzaniu polecenia wyjazdu sytuacja jest analogiczna. Pracownik wprowadza polecenie, przełożony lub kierownik działu otrzymuje maila i odpowiednim linkiem akceptuje lub odrzuca wyjazd. Po przyjeździe (lub jeszcze w trakcie wyjazdu) pracownik uzupełnia ewidencję przejazdów i wydatki związane z delegacją. Przełożony po sprawdzeniu rozliczenia delegacji zatwierdza rachunek kosztów, o czym mailem jest informowany pracownik.

W przypadku delegacji zagranicznych istnieje możliwość dwustopniowej akceptacji najpierw przez przełożonego, a następnie przez kierownika działu (opcja 'Podwójna akceptacja delegacji zagranicznych').

logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype