Symfonia Faktura

Program opracowany dla małych i średnich firm handlowych oraz usługowych które nie prowadzą gospodarki magazynowej. Umożliwia generowanie wszystkich podstawowych dokumentów sprzedaży, prowadzenie kartoteki kontrahentów i cennika, prowadzenie indywidualnej polityki rabatowej dla każdego kontrahenta, rozliczanie kasy, wystawianie przelewów i rejestrację przelewów obcych, a także generowanie różnego rodzaju raportów.

PODSTAWOWE KORZYŚCI

Szybkie i łatwe wystawianie dokumentów sprzedaży

 • Wystawianie faktur VAT, paragonów, faktur zaliczkowych, dokumentów bez VAT-owych, dokumentów wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dokumentów eksportowych i krajowej sprzedaży walutowej, korekt, dokumentów pro forma oraz zamówień obcych
 • Możliwość wystawiania faktur VAT na podstawie dokumentów WZ i zamówień
 • Automatyczne lub ręczne wystawianie faktur z wykorzystaniem kartotek kontrahentów i towarów (listy cenowej)
 • Możliwość drukowania na dokumentach sprzedaży kodów obcych towarów
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów dla każdej pozycji; rabaty do ceny lub wartości pozycji dokumentu
 • Możliwość odrębnego określenia nabywcy i odbiorcy w dokumentach
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
 • Możliwość odłożenia faktury do bufora (poczekalni) przed momentem wystawienia
 • Definiowanie własnych typów dokumentów sprzedaży na podstawie wbudowanych w program dokumentów wzorcowych
 • Definiowany format (szablon) i sposób numeracji dokumentów (ciągły, roczny, miesięczny)
 • Podgląd wydruku dokumentu na ekranie przed skierowaniem na drukarkę
 • Grupowe wystawianie dokumentów sprzedaży (dla wielu różnych kontrahentów)

Możliwość zaplanowania i prowadzenia określonej polityki sprzedaży

 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (trzy ceny netto, jedna brutto)
 • Prowadzenie cenników w różnych walutach
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów (lub rodzaju towaru)
 • Automatyczne podpowiadanie cen w trakcie wystawiania dokumentów, dzięki przypisaniu jednej z cen sprzedaży określonemu kontrahentowi
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen, obsługa marż i narzutów, ustalanie zaokrągleń
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów

Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie

 • Rozliczenie kasy – wystawianie dokumentów kasowych KP, KW; tworzenie raportów kasowych
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
 • Rozliczanie rozrachunków (możliwość rozliczania cząstkowego – płatność podzielona na części)
 • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut

Bogaty zestaw raportów i zestawień

 • Możliwość zapisania wszystkich wydruków w pliku w formacie PDF oraz wysłania pocztą elektroniczną
 • Zestawienia sprzedaży (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres według wybranych dokumentów, kontrahentów i towarów
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Zestawienie sprzedaży chronologicznie z podziałem na osoby wystawiające dokumenty
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące, według dowolnej kolumny zestawienia

Integracja z programem Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość

 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z nieograniczoną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z programem Finanse i Księgowość
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Faktura do programu Mała Księgowość
Cena: od 490 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype