Comarch OPTIMA Serwis

Moduł Serwis programu Comarch OPT!MA przeznaczony jest dla firm zajmujących się różnorodną działalnością serwisową: serwisy samochodowe, komputerowe, RTV/AGD, narciarskie itp. Aplikacja została zaprojektowana tak, aby zminimalizować czas, jaki jest poświęcany na obsługę formalną zleceń serwisowych.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI:

 • rejestracja wszystkich przyjmowanych w firmie zleceń serwisowych,
 • harmonogramowanie zadań i rejestrowanie wykonanych czynności w graficznym terminarzu,
 • wyszukiwanie zleceń i zadań przeterminowanych lub do wykonania „na dziś”,
 • rejestrowanie historii realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • rezerwacja czasu pracy u klienta,
 • prowadzenie kartoteki urządzeń serwisowanych (w podziale na rodzaje),
 • fakturowanie wykonanych czynności oraz użytych części za pomocą jednej usługi,
 • wystawienie faktury/paragonu na wykonaną usługę, bezpośrednio z poziomu zlecenia (wymagany moduł Faktury),
 • fakturowanie całości lub części zlecenia,
 •  

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

 • Bardzo szybkie i łatwe wprowadzanie danych zlecenia serwisowego, dzięki odpowiednio pogrupowanym funkcjonalnością w oknie programu.
 • Możliwość szczegółowej ewidencji czynności, jakie mają być wykonane w zleceniu, dzięki rozbudowanej karcie serwisowej
 • Ustalanie terminów wykonania całości zlecenia, jak i składających się na nie czynności z osobna, co pozwala zorganizować pracę serwisantów,
 • Tworzenie etapów wykonania złożonych zleceń serwisowych, poprzez określenie priorytetów wykonywania czynności,
 • Graficzny terminarz, dzięki któremu pracownicy widzą swoje zadnia na dany dzień, tydzień, a nawet miesiąc,
 • Porządek w ewidencji części pobranych na wykonanie usług, dzięki specjalnie wyodrębnionemu magazynowi serwisowemu, do którego wszystkie części są automatycznie pobierane z poziomu zlecenia serwisowego generując dokument przesunięcia magazynowego MM, a niewykorzystane elementy tą samą drogą są zwracane do magazynu źródłowego,
 • Możliwość fakturowania wykonanego zlecenia serwisowego tylko jedną usługą. Klient nie ma wglądu wówczas jakie czynności były wykonane, jakie części i w jakiej ilości, zostały zużyte na naprawę – wszystkie elementy są podsumowane pod jedną pozycją usługi serwisowej.
 •  

 

INTEGRACJA:

Współpraca z modułami Faktury i Handel pozwala na błyskawiczne tworzenie dokumentów: handlowych (faktury, paragony, faktury częściowe) i magazynowych (MM, RW, WZ) Współpraca z modułem  Analizy umożliwia tworzenie raportów  bezpośrednio w module Serwis m.in. czynności według serwisantów, kontrahentów, wykonanych czynności w zadanym okresie, najczęściej pobieranych części, brakujących części.

Cena: od 595 zł netto
logotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotypelogotype